rabu puranetto t ky torikkunaito o futon hamusut ko gitsune sakura gabu t ky torikkunaito sabishi gari kait wa majime keiji ni go sh shin cover